ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

04 Αυγούστου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων ως βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου (6 μήνες) στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να τα καταθέσουν

Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ Ή ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑΣ

26 Ιουλίου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Φυσικοθεραπευτή/Φυσικοθεραπεύτριας Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Γυμναστή/Γυμνάστριας απόφοιτο ΤΕΦΑΑ για 6ωρη απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή Πτυχίο ΤΕΦΑΑ.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και με προοπτική μετατροπής της σύμβασης μετά την παραπάνω διάρκεια σε αορίστου χρόνου. Θα ισχύσει δοκιμαστική περίοδος ενός μηνός. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ. Άδεια

Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) εργαζομένων ως βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου (12 μήνες) στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να τα καταθέσουν

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη φυσικοθεραπευτή/τριας

19 Ιουλίου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Φυσικοθεραπευτή/Φυσικοθεραπεύτριας Τ.Ε. ή Δ.Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης. Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 09/07/2021 έως και 23/7/2021. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα

Περισσότερα

Πρόσληψη φυσικοθεραπευτή/φυσικοθεραπεύτριας

09 Ιουλίου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Φυσικοθεραπευτή/Φυσικοθεραπεύτριας Τ.Ε. ή Δ.Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης. Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 09/07/2021 έως και 16/7/2021. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα

Περισσότερα

Πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού

27 Μαΐου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και με προοπτική μετατροπής της σύμβασης μετά την παραπάνω διάρκεια σε αορίστου χρόνου. Θα ισχύσει δοκιμαστική περίοδος ενός μηνός. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ. Άδεια

Περισσότερα

Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού

- in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων ως βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να τα καταθέσουν ιδιοχείρως

Περισσότερα

Πρόσληψη Νοσηλευτικού Προσωπικού

12 Απριλίου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και με προοπτική μετατροπής της σύμβασης μετά την παραπάνω διάρκεια σε αορίστου χρόνου. Θα ισχύσει δοκιμαστική περίοδος ενός μηνός. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ. Άδεια

Περισσότερα

Πρόσληψη Υπάλληλου Γραφείου

05 Σεπτεμβρίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία Γηροκομείο Σπάρτης «Οι Άγιοι Ανάργυροι», που εδρεύει στη Σπάρτη, Επισκόπου Βρεσθένης 30, ΝΠΙΔ, ζητά την πρόσληψη ενός ατόμου για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Ιδρύματος ως Υπάλληλο Γραφείου.Μετά την υποβολή των αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά, θα ακολουθήσει η επιλογή των υποψηφίων που θα αφορά τη διακρίβωση των γνώσεων, της εμπειρίας

Περισσότερα
×

Make an appointment and we’ll contact you.