ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ Ή ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ

11 Οκτωβρίου, 2023 - in Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ Ή ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Φυσικοθεραπευτή/Φυσικοθεραπεύτριας Τ.Ε. ή Γυμναστή/Γυμνάστριας απόφοιτο ΤΕΦΑΑ για 8ωρη απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή Πτυχίο ΤΕΦΑΑ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 12/10/2023 έως και 27/10/2023.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1) Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
3) Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
4) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.