ΔΩΡΕΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
– Ιερέας Δημ. Σταυρόπουλος 50 ευρώ.
– Κατερίνα Παπαπάνου 145 ευρώ.
– Συγκέντρωση κυριών στην Αθήνα 170 ευρώ.
– Ελένη Βλάχου 20 ευρώ στη μνήμη γονέων, συζύγου και αδελφών.
– Τερέζα Αλεξοπούλου 50 στη μνήμη Κων. Δαβάκη.
– Σταυρούλα Πετρόγγονα – Αναγνωστάκου 50 στη μνήμη Κων. Δαβάκη.
– Ευαγγελία Παπαδοπούλου 100 στη μνήμη συζύγου Νίκου Παπαδόπουλου.
– Ελευθέριος Ασληχανίδης 50.
– Φλώρα Σμυρνιωτοπούλου 30 ευρώ.
– Γεώργιος Σωμής 100 ευρώ στη μνήμη γονέων.
– Δημήτριος Πατσαλός 2.000 δολλάρια.
– Μαρία Χανιά 100 ευρώ.

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.