Προσωπικό

Το Προσωπικό του Ιδρύματος αποτελείται από γυναίκες και άνδρες. Αν όμως προκύψουν ανάγκες για ορισμένες ειδικότητες μπορούν να προσληφθούν και άνδρες, σύμφωνα με άρθρο 1 του εσωτερικού κανονισμού.

Σήμερα υπηρετούν 33 άτομα και χωρίζονται σε ειδικότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος, ως ακολούθως:

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.