Βοηθητικό προσωπικό

Το βοηθητικό προσωπικό εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο και αποτελείται από:

  • 5 Μαγείρισσες
  • 14 Καθαρίστριες και
  • 2 Πλύντριες

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.