Διοίκηση

Το Δ/κό Συμβούλιο απαρτίζεται από 5 τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Τα 3 από τα 5 μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του Φιλανθρωπικού Συλλόγου – ιδρυτού του Γηροκομείου και τα άλλα 2 διορίζονται από την Περιφέρεια Λακωνίας. Κατά την πρώτη συνεδρίαση το Δ/κό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ένα Μέλος. Η θητεία του Δ/κού Συμβουλίου είναι 3ετής και το αξίωμα είναι τιμητικό και άμισθο.

Κατά τη μακρά διάρκεια λειτουργίας του Γηροκομείου πολλές αξιόλογες Κυρίες του Συλλόγου αλλά και άνδρες ή γυναίκες διοριζόμενοι από τον Νομάρχη προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και συνέβαλαν στην εξέλιξη και πρόοδό του.


Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

  • κα Παναγιωτίτσα Αλιμήση, πρόεδρο
  • κα Ευγενία Παπαστάθη, αντιπρόεδρο
  • κα Κωσταντίνα Λυμπιωτάκου, γραμματέα
  • κα Ευαγγελία Δάβου, ταμία
  • κα Χρυσάνθη Δάνα, αναπλ. ταμία

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.