Τρόπος εισαγωγής

Για να εισαχθεί κάποιος στο Ίδρυμα απευθύνεται στο Γηροκομείο όπου υποβάλλει αίτηση και εφόσον αποδεχθεί τους όρους και προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγκρίνεται η εισαγωγή του από το Δ.Σ.

×

Make an appointment and we’ll contact you.