Σίτιση

Πέντε Μαγείρισσες σε δύο 8ωρες βάρδιες, φροντίζουν για την επιμελημένη παρασκευή των φαγητών, σύμφωνα με το καταρτιζόμενο εβδομαδιαίο πρόγραμμα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρού και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τροφίμου. Επίσης φροντίζουν για τη σχολαστική καθαριότητα και υγιεινή των μαγειρικών σκευών και του χώρου.

 

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.