Ιατρική – Φαρμακευτική φροντίδα

Ο Ιατρός επισκέπτεται τους τροφίμους σε τακτές ώρες και ημέρες και έκτακτα όταν χρειασθεί. Δίνει φαρμακευτική αγωγή και τη συνταγογραφεί, παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη της νόσου και αποφασίζει τη μεταφορά στο Νοσοκομείο όταν παρίσταται ανάγκη.

Οι οχτώ Νοσηλεύτριες εφαρμόζουν τη νοσηλεία που ορίζει ο Ιατρός, παρέχουν πρώτες βοήθειες, όταν χρειάζεται, περιποιούνται τραύματα – κατακλίσεις, φροντίζουν την υγιεινή των τροφίμων και συνοδεύουν τους ασθενείς κατά τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο όταν χρειάζεται.

Υπάρχει υπεύθυνη Νοσηλεύτρια η οποία εργάζεται πρωινό ωράριο. Εποπτεύει το Νοσηλευτικό Προσωπικό, ασχολείται με την οργάνωση του Φαρμακείου, τις παραγγελίες φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, φροντίζει να ακολουθούνται οι οδηγίες των Ιατρών για τη φαρμακευτική αγωγή των τροφίμων και για τη σωστή διατροφή τους. Επικοινωνεί με το Νοσοκομείο και ενημερώνεται για την πορεία των τροφίμων που νοσηλεύονται και ενημερώνει τη Διευθύντρια του Ιδρύματος. Επίσης ενημερώνει τους συγγενείς των τροφίμων για την κατάσταση της υγείας τους.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.