Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού

27 Μαΐου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων ως βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να τα καταθέσουν ιδιοχείρως

Περισσότερα

Πρόσληψη Νοσηλευτικού Προσωπικού

12 Απριλίου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και με προοπτική μετατροπής της σύμβασης μετά την παραπάνω διάρκεια σε αορίστου χρόνου. Θα ισχύσει δοκιμαστική περίοδος ενός μηνός. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ. Άδεια

Περισσότερα

Πρόσληψη Υπάλληλου Γραφείου

05 Σεπτεμβρίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία Γηροκομείο Σπάρτης «Οι Άγιοι Ανάργυροι», που εδρεύει στη Σπάρτη, Επισκόπου Βρεσθένης 30, ΝΠΙΔ, ζητά την πρόσληψη ενός ατόμου για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Ιδρύματος ως Υπάλληλο Γραφείου.Μετά την υποβολή των αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά, θα ακολουθήσει η επιλογή των υποψηφίων που θα αφορά τη διακρίβωση των γνώσεων, της εμπειρίας

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

04 Αυγούστου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία Γηροκομείο Σπάρτης «Οι Άγιοι Ανάργυροι», που εδρεύει στη Σπάρτη, Επισκόπου Βρεσθένης 30, ΝΠΙΔ, ζητά την πρόσληψη ενός ατόμου για τη θέση του Διευθυντή του Ιδρύματος, μέσω δημόσιας ανακοίνωσης προσέλκυσης κατάλληλων υποψηφίων, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κενής θέσης εργασίας.Μετά την υποβολή των αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά, θα ακολουθήσει

Περισσότερα

Πρόσληψη Νοσηλευτικού Προσωπικού

31 Ιουλίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών και με προοπτική μετατροπής της σύμβασης μετά την παραπάνω διάρκεια σε αορίστου χρόνου. Θα ισχύσει δοκιμαστική περίοδος ενός μηνός. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ

Περισσότερα

Πρόσληψη Νοσηλευτικού Προσωπικού

10 Ιουνίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πρόσληψη  Νοσηλευτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου-εξάμηνης διάρκειας στο  Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την

Περισσότερα

Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού

25 Μαΐου, 2020 - in Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) εργαζομένου ως βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να τα καταθέσουν ιδιοχείρως

Περισσότερα

Πρόσληψη Νοσηλευτικό προσωπικό

13 Απριλίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ενδιαφερόμενου ώστε να ενταχθεί στο Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ιδρύματος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου – εξάμηνης διάρκειας στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να

Περισσότερα

Πρόσληψη Νοσηλευτικό προσωπικό

09 Απριλίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ενδιαφερόμενου ώστε να ενταχθεί στο Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ιδρύματος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου – εξάμηνης διάρκειας στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να

Περισσότερα

Ευχαριστίες

04 Μαρτίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης που ανέλαβε την εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού του Ιδρύματος ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε περίπτωση ανάγκης.

×

Make an appointment and we’ll contact you.