ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

15 Ιουλίου, 2018 - in Ανακοινώσεις

Το Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών καθαριότητας.

Καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας, μέχρι και την Πέμπτη 19/07/2018. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι έξι (6) μήνες και το περιθώριο πίστωσης δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 19/07/2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Ιδρύματος.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/7/2018 και ώρα 12.00 μ.μ.. Όσοι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, δύναται να παρευρεθούν.

Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών/προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η επιλογή του μειοδότη θα γίνει ανά προσφερόμενο είδος (δύναται να προκύψουν περισσότεροι από ένας ανάδοχοι).
Επισυνάπτουμε τα είδη των αναλώσιμων υλικών και τα χαρακτηριστικά τους.

• ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ∆ΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ TEM ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΟΞΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΦΑΛΑΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ & ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
• ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 150 ΜΕΤΡΩΝ.
• ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ – ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕ SPRAY ,ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΙ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΩΝ.
• ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ- ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΓΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΙ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΡΙΖΕΙ.
• ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ∆ΟΧΕΙΟ 4- 5 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ PH. ΝΑ ∆ΙΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΖΗΜΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ, ΚΑΥΣΤΙΚΟ Η ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
• ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ∆ΑΧΤΥΛΙΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ90CM ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ KG ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,60 Χ 0,90M ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM² ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM².
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90Χ1,10CM ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ KG ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,90 Χ 1,10M ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΕΙΣ) Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 0,901 – 0,925 G/CC ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 590% ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ: 170 KG/CM² ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ: 100 KG/ CM².
• ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΦΥΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΟΥ . ΒΑΡΟΣ 500 ΓΡΑΜ. (+5%) ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΜΑΛΑΚΟ, ΠΟΛΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΠΥΚΝΟΠΛΕΓΜΕΝΟ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.
• ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ, ∆ΙΦΥΛΛΗ ΓΚΟΦΡΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25CM X 23CM ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ +/- 5%.
• ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33Χ33.
• ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5KG.

• ΓΑΝΤΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ 100% ΝΙΤΡΙΛΙΟ, ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ, ΜΩΒ Η ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ.
– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ.
– ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ.
– ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
– ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

• ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΜΕΓΕΘΗ: MEDIUM – LARGE – XLARGE
– ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ
– Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ
– ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΦΡΑΓΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
– ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΟΥΡΙΤΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ (LATEX FREE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
• ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΡΑΚΑΚΙ
ΜΕΓΕΘΗ: MEDIUM – LARGE – XLARGE
– ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ
– ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΦΡΑΓΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
– ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΟΥΡΙΤΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ (LATEX FREE)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
• ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ
– ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60X90CM
– Η ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
– ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ (ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΑΙ)
– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ
– Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΥΜΕΝΗ ΑΠΟ NON-WOVEN ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ.
– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ, ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheet) Άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους Πιστοποιητικό ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα. Να διαθέτουν ετικέτες στα ελληνικά.
Προτεινόμενη δοσολογία από τον κατασκευαστή, με ενδεικτικά προγράμματα χρήσης σε πλυντήρια ανάλογα με την ποιότητα νερού.
Κατάθεση δειγμάτων προϊόντων.

• Λαμπρυντικό (εκθαμβωτικό) για πλυντήρια πιάτων
Το λαμπρυντικό θα πρέπει: Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5%, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 – 15%.
• Απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλυντήρια
Το απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλυντήρια θα πρέπει: Να περιέχει φωσφορικά άλατα όχι λιγότερο από 15% λευκαντικού παράγοντες με βάση το χλώριο <5%, να μην έχει δυσάρεστη οσμή και να είναι χαμηλού αφρισμού.
• Απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
Το απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι θα πρέπει: Να περιέχει οξικό οξύ για την καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών, να έχει ουδέτερο Ph, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να ξεπλένεται εύκολα, να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 -15%.
• Μαλακτικό υγρό πλυντηρίου ρούχων
Το μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων θα πρέπει να περιέχει άριστα μαλακτικά συστατικά τα οποία θα είναι βιοδιασπώμενα, να κάνει τα υφάσματα μαλακά, αφράτα διευκολύνοντας το σιδέρωμά τους, να περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων.
• Απορρυπαντικό σε κοκκώδη μορφή για πλυντήρια ρούχων
Το απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων κοκκώδους μορφής, ομοιόμορφης εμφάνισης θα πρέπει: Να περιέχει σύνολο επιφανειοδραστικών ουσιών όχι λιγότερο από 15%, σαπούνι <2%, ένζυμα, λευκαντικό παράγοντα, φωσφορικές ενώσεις >12%, πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, υγρασία <9%, αποσκληρυντικό παράγοντα, να μην έχει δυσάρεστη οσμή, να απομακρύνει τελείως ρύπους πρωτεϊνικής φύσης π.χ. αίμα, να επαναφέρει την αρχική λάμψη και φρεσκάδα σε γαριασμένα από καιρό ρούχα, να προστατεύει το πλυντήριο και τα υφάσματα από φθορές και επικαθίσει ς αλάτων, τα λευκαντικά συστατικά του να δρουν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, να διαλύεται εύκολα στο νερό, να μην συσσωματώνεται όταν το νερό διέρχεται μέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσής του και να είναι χαμηλού αφρισμού.
• Σαπούνι σε υγρή μορφή για τα χέρια του προσωπικού, των ασθενών και των συνοδών
– Να έχει ουδέτερο ρΗ και να είναι δερματολογικά ελεγμένο.
– Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες για την διευκόλυνση απομάκρυνσης οργανικών ρύπων.
– Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος.
– Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση από επαγγελματίες υγείας (διατήρηση φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος -μη πρόκληση ερεθισμών) και να μην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι.

• Οικιακή χλωρίνη
Η οικιακή χλωρίνη θα πρέπει: Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και να περιέχει όχι λιγότερο από 5% υποχλωριώδες νάτριο (50.000ppm διαθέσιμου χλωρίου).

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.