ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

22 Νοεμβρίου, 2018 - in Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Από 1 Νοεμβρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2019
(Κάθε 3η Πέμπτη του μήνα)

Πέμπτη 1/11/18
Πέμπτη 22/11/18
Πέμπτη 20/12/18
Πέμπτη 17/1/19
Πέμπτη 21/2/19
Σάββατο 16/3/19
Σάββατο 20/4/19
Πέμπτη 16/5/19
Πέμπτη 20/6/19
Πέμπτη 18/7/19
Σάββατο 10/8/19
Πέμπτη 19/9/19
Πέμπτη 17/10/19
Πέμπτη 14/11/19
Πέμπτη 19/12/19

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.