ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

03 Μαρτίου, 2019 - in Ανακοινώσεις

Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Γηροκομείο Σπάρτης «Οι Άγιοι Ανάργυροι» στην από 232/19-02-2019 απόφασή του, έχοντας λάβει υπόψη την αναγκαιότητα της υπηρεσίας σε παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες

Προκηρύσσει  την πλήρωση μιας (1) θέσης καθαρίστριας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων.

Οι αιτήσεις κατατίθενται καθημερινά στα Γραφεία του Ιδρύματος (8 π.μ. – 2 μ.μ.)  έως την Παρασκευή 8/3/2019.

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.