ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

27 Ιουνίου, 2019 - in Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Γηροκομείο Σπάρτης “Οι Άγιοι Ανάργυροι” θα δεχθεί κλειστές προσφορές που αφορούν εργασίες εξωτερικού χρωματισμού του ισογείου και του ορόφου καθώς και προσφορές για τη μόνωση του δώματος του ιδιόκτητου κτιρίου επί της διασταύρωσης της λεωφόρου Λυκούργου και της οδού Επισκόπου Βρεσθένης στη Σπάρτη.

  1. Η Προσφορά για τον εξωτερικό χρωματισμό του Ιδρύματος πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

Τοιχοποιίες

Θα χρωματιστούν στο σύνολό τους οι κατακόρυφες (τοιχοποιίες, στηθαία) και οι οριζόντιες (εξώστες, προστεγάσματα) επιφάνειες του ισογείου και του ορόφου του κτηρίου. Περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών όπου απαιτείται (απόξεση παλαιών χρωματισμών, καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων τοίχων και οροφών, απομάκρυνση ξένων υλικών, επισκευή φθορών σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμών, καθαρισμός κ.λπ.), το αστάρωμα, η εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα, καθώς και η εργασία.

Το χρώμα που θα επιλεχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι 100 % ακρυλικό (οικολογικό) εξωτερικής χρήσης, καλής ποιότητας, χωρίς να ξεφλουδίζει, επιτρέποντας τον εξαερισμό των υγρασιών του τοίχου με τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι για τις βαφές των εξωτερικών τοιχοποιιών στη βόρεια και στην ανατολική πλευρά του κτηρίου θα απαιτηθεί η κατασκευή και χρήση μεταλλικών ικριωμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.

Μεταλλικές επιφάνειες

Θα χρωματιστούν τα κιγκλιδώματα (οριζόντια και κατακόρυφα) στους εξώστες του ορόφου του κτηρίου

Περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών όπου απαιτείται (απόξεση παλαιών χρωματισμών, απομάκρυνση σκωριών και εφαρμογή ειδικού αντισκωριακού, τρίψιμο, καθαρισμός κ.λπ.), το αστάρωμα, η εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, καθώς και η εργασία.

Το χρώμα θα είναι βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών.

2) Η Προσφορά για τη μόνωση του δώματος πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

  • Ξήλωμα σαθρών τσιμέντα ταράτσας στηθαιάκια και πέταμα αυτών
  • Συντήρηση σιδήρων και αναμονών με κατάλληλα αντισκωριακά υλικά
  • Πλύσιμο με υδροβολή 250 bar
  • Κυλολούκια σε όλες τις γωνίες
  • Ένα χέρι αστάρι και δύο χέρια μονωτικό υλικό σταυρωτά.

 Στις προσφορές θα αναγράφονται εκτός της τελικής τιμής και τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Τυχόν χρονικές εγγυήσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε συνδυασμό τιμής και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 28/06/2019 έως και 8/07/2019.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.