Πρόσληψη Υπάλληλου Γραφείου

05 Σεπτεμβρίου, 2020 - in Ανακοινώσεις

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία Γηροκομείο Σπάρτης «Οι Άγιοι Ανάργυροι», που εδρεύει στη Σπάρτη, Επισκόπου Βρεσθένης 30, ΝΠΙΔ, ζητά την πρόσληψη ενός ατόμου για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Ιδρύματος ως Υπάλληλο Γραφείου.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά, θα ακολουθήσει η επιλογή των υποψηφίων που θα αφορά τη διακρίβωση των γνώσεων, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων. Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη, ώστε να επιλεγεί ο/η καταλληλότερος/η, για τη θέση που προκηρύσσεται.

Γενικές προϋποθέσεις:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της ΕΕ, άνδρες ή γυναίκες, ηλικίας από 28 έως 45 ετών. Ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως.
 2. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή να έχουν οριστική και νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση τους.
  Απαραίτητα δικαιολογητικά:
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:
 4. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (ECDL).
 8. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower, αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος ή αντίστοιχο από φορέα του εξωτερικού, μεταφρασμένο και επικυρωμένο σύμφωνα με το Νόμο.
 9. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του δημοσίου. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις. Θα εκτιμηθεί η γνώση λειτουργίας του λογιστηρίου, η εξοικείωση με εξωτερικές εργασίες που αφορούν συναλλαγές με τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες καθώς και η επικοινωνία με πελατεία.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 7/9/2020 έως και 14/9/2020.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβάλλονται στα γραφεία του ιδρύματος αυτοπροσώπως από 8 π.μ. έως 1 μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@girokomeio-spartis.gr.

Το Δ.Σ.

Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.