Πρόσληψη Βοηθητικού Προσωπικού

26 Ιουλίου, 2021 - in Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) εργαζομένων ως βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου (12 μήνες) στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να τα καταθέσουν ιδιοχείρως έως και τη Δευτέρα 2/8/2021 (8 π.μ. – 2 μ.μ.).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Bιογραφικό Σημείωμα
• Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Share this article

×

Make an appointment and we’ll contact you.